MARÍA

KJARTANS

Island

Connection
Iceland is known to be quite an energetic place with all its magnificent forms of nature. Maria Kjartans explores the connection humans make with nature. She really likes to explore childhood innocence when you were 8, that fearless love for life and the connection to surroundings. Kjartans loves people and nature, especially when they come together. All these different energies can be found within one place or a being she describes as truly amazing. The photographs were shot in 2018 and are part of the Connection series.

 

AUTHOR BIOGRAPHY
Icelandic born artist María Kjartans graduated with her MFA from Glasgow School of Art in 2007. Since then she has been living and working in London, Glasgow, Paris and now most recently in Reykjavik, exhibiting her photography and video art around the world. María has won the Signature Art Award in London and the IdeasTap / Magnum Photographic awards for her photography projects and was nominated as the winner in Open call at Helsinki Photo Festival 2018. Alongside doing visual art María is the co-founder of Vinnslan which is a collective of Icelandic artists who create and curate interdisciplinary art projects. Maria´s works are presented by ARTELLITE & Degree Art Gallery in London.

“As much an explorer as a photographer, Maria’s fascination and obsession with life cycles and events, across cultures, dominate the subject matter of her pieces and drives her to visit often remote and unusual locations. The results are bewitching insights and stories that present the viewer with a captivating sense of discovery, honesty and empathy for her subjects.” Elinor Olisa, director at DegreeArt Gallery London.

MARÍA

KJARTANS

Islanti

 

Connection
Islannin tiedetään olevan todella energinen paikka upeine luonnon muotoineen. María Kjartans tutkii ihmisten yhteyttä luontoon. Hän tutkii mielellään lapsuuden viattomuutta 8 vuoden iässä, tuota pelotonta rakkautta elämään ja yhteyttä ympäristöön. Kjartans rakastaa ihmisiä ja luontoa, varsinkin kun ne tapaavat. Kaikki nämä eri energiat löytyvät yhdestä paikasta tai yhdestä olennosta, jonka hän kuvailee totisesti hämmästyttävänä. Valokuvat otettiin vuonna 2018, ja ne ovat osa Connection-sarjaa.

 

TEKIJÄN BIOGRAFIA
Islannissa syntynyt taiteilija María Kjartans valmistui MFA Glasgow’n taidekoulusta vuonna 2007. Siitä lähtien hän on elänyt ja tehnyt töitä Lontoossa, Glasgow’ssa, Pariisissa ja viime aikoina Reykjavikissa sekä esitellyt valokuva- ja videotaidettaan ympäri maailmaa. Maria on voittanut Signature Art Award -palkinnon Lontoossa ja Ideas Tap / Magnum Photographic -palkinnot valokuvaprojekteillaan. Hänet nimitettiin voittajakandidaatiksi Open callissa Helsinki Photo Festivalissa vuonna 2018. Visuaalisen taiteen ohella María on mukana perustamassa Vinnslanin islantilaisten taiteilijoiden yhteisöä, joka luo ja järjestää taideprojekteja yhdistäen useampia aloja. Marian töitä on tällä hetkellä esillä ARTELLITE & Degree Art galleriassa Lontoossa.

 “Marian viehätys ja intohimo elämän kiertoon ja tapahtumiin läpi kulttuurien hallitsevat hänen teoksiensa aiheita ja innostavat häntä käymään usein kaukaisissa ja epätavallisissa paikoissa. Tuloksena on kiehtovia tarinoita, jotka esittäytyvät katsojalle mukaansatempaavalla havaitsemisen tunteella, aiheitansa kohtaan tuntemalla rehellisyydellä ja empatialla.” Elinor Olisa, Lontoon DegreeArt gallerian johtaja.

 

MARÍA

KJARTANS

Island

Connection (Koppling)
Island är känt för att vara en energisk plats med all sin magnifika natur. María Kjartans utforskar människans koppling till naturen. Hon gillar att utforska barndomens oskuld från när man var 8 år, den orädda kärleken till livet och samhörigheten med ens omgivning. Kjartans älskar människor och natur, särskilt när de möts. Alla dessa olika energier kan finnas på en plats eller hos en varelse som hon beskriver som verkligt fantastisk. Fotografierna togs 2018 och ingår i serien Connection.

 

FOTOGRAFENS BIOGRAFI
Den Islandsfödda konstnären María Kjartans tog examen från Glasgow School of Art år 2007. Sedan dess har hon bott och arbetat i London, Glasgow, Paris och nu senast i Reykjavik, och har ställt ut sina fotografier och sin videokonst över hela världen. María har vunnit Signature Art Award i London och IdeasTap/Magnum Photographic Awards för sina fotoprojekt och nominerades som vinnare i Open call på Helsinki Photo Festival 2018. Vid sidan av sin visuella konst är María medgrundare av Vinnslan, ett kollektiv av isländska konstnärer som skapar och kurerar tvärvetenskapliga konstprojekt. Marias verk presenteras av ARTELLITE & Degree Art Gallery i London.

“Maria är lika mycket upptäcktsresande som fotograf och hennes fascination och besatthet av livscykler och händelser i olika kulturer dominerar ämnet för hennes verk och driver henne att besöka ofta avlägsna och ovanliga platser. Resultatet är förtrollande insikter och berättelser som ger betraktaren en fängslande känsla av upptäckt, ärlighet och empati för hennes motiv.” Elinor Olisa, chef för DegreeArt Gallery London.