CLETUS

NWADIKE

Nigeria – Sweden

Girls struggle in Nigeria
Some people in Nigeria do not think that girls should go to school. Some people are willing to kill girls who disagree. Schools have been burnt down and more than 2000 teachers killed. Many girls live in fear. When Nigeria got its independence in October 1960 the proportion of female students rose from 7.7% in 1960 to 45% in 2009. Education is the best way to move a nation forward and bestows on girls a disposition for a lifelong acquisition of knowledge, values, attitudes, competence, and skills. There are about 10,5 million children in our country that are out of school. Most of them are girls. The Nigerian society both historical and contemporary, has been dotted with peculiar cultural practices that do not encourage girl’s freedom, such as early marriage, wife-inheritance, and widowhood practices. The dominant narratives of religion in both colonial and post-colonial Nigerian society privilege men to the detriment of women. According to The Guardian issue number 20201211, the leader of the extremist group that abducted hundreds of schoolgirls in Nigeria six years ago has claimed responsibility for the mass abduction of 300 students in north-western Katsina state. The extremist group kidnapped 276 girls from their school dormitory in Chibok, in north-eastern Borno state, in April 2014 and about 100 are still missing.

AUTHOR BIOGRAPHY
Cletus Nelson Nwadike (b.1966, Nigeria) is a freelance​ photographer and a poet based in Sweden. He studied Photography – Visual Communication course at ​Jönköping University in Sweden and attended master​classes in Amsterdam by LensCulture and by Nikon-Noor Academy in 2019 and 2021, respectively. Nwadike has published eight books. He teaches art and photography to young people in Norrskolan in Tranås in the south of Sweden. “I love working with young people and together we learn to create images” he expressed. He has published thirty-four pictures in the National Geographic Daily Dozen as well as in the International and the Nordic​ versions of the National Geographic. Nwadike’s work was exhibited in Fotografiska Stockholm Höstsalongen in 2015 and in Galleri Kontrast in Stockholm in 2017. He is a participant of a group exhibition FotosidanMaster which is coming up soon in the same gallery. Cletus Nelson Nwadike is a finalist of The LensCulture Portrait Awards 2017 and a winner of the Alfred Fried Photography Award 2017.

CLETUS

NWADIKE

Nigeria–Ruotsi

Girls struggle in Nigeria
Joidenkin nigerialaisten mielestä tyttöjen ei pitäisi käydä koulua. Jotkut ihmiset ovat valmiita tappamaan tyttöjä, jotka ovat eri mieltä. Kouluja on tuhopoltettu ja yli 2000 opettajaa on tapettu. Monet tytöt elävät pelossa. Kun Nigeria sai itsenäisyyden lokakuussa 1960, naisopiskelijoiden osa nousi 7,7 prosentista 45 prosenttiin vuoteen 2009 mennessä. Koulutus on paras tapa edistää valtioita ja mahdollistaa tyttöjen elinikäisen tiedon, arvojen, asenteiden, kykyjen ja taitojen hankkimisen. Maassamme on noin 10,5 miljoonaa lasta, jotka eivät käy koulua. Useimmat heistä ovat tyttöjä. Nigerian yhteiskunnassa on menneisyydestä lähtien omituisia kulttuuritapoja, jotka eivät kannusta tyttöjen vapautta, kuten aikainen avioliitto, vaimon perintö ja lesken asema. Hallitsevat uskonnolliset tarinat sekä siirtomaa-aikana että itsenäisessä valtiossa sallivat miesten pahoinpidellä naisia. The Guardian-lehden numerossa 2020/1211 ääriryhmän johtaja, joka ryösti sadoittain koulutyttöjä Nigeriassa kuusi vuotta sitten, väitti olevansa vastuussa 300 opiskelijan sieppaamisesta luoteisosassa Katsinan osavaltiossa. Ääriryhmä sieppasi 276 tyttöä heidän koulunsa makuusaleista Chibokissa, koillisosassa Bornon osavaltiota huhtikuussa 2014, ja noin 100 heistä on vielä kateissa.

TEKIJÄN BIOGRAFIA
Cletus Nelson Nwadike (synt. 1966, Nigeria) on vapaa valokuvaaja ja runoilija ja asuu Ruotsissa. Hän opiskeli valokuvausta – visuaalista kommunikaatiota Jönköpingin yliopistossa Ruotsissa ja suoritti opintoja Amsterdamissa LensCulture- ja Nikon-Noor Academyssa vuosina 2019 ja 2021. Nwadike on julkaissut kahdeksan kirjaa. Hän opettaa taidetta ja valokuvausta nuorille ihmisille Norrskolanissa Tranåsissa, Etelä-Ruotsissa. “Pidän työskentelystä nuorten kanssa, ja yhdessä opimme luomaan kuvia”, hän sanoo. Häneltä on julkaistu 34 kuvaa National Geographic Daily Dozen -lehdessä sekä kansainvälisessä ja pohjoisessa National Geographic -versioissa. Nwadiken töitä on ollut näytteillä Fotografiska Stockholm Höstsalongenissa vuonna 2015 ja Galleri Kontrastissa Tukholmassa vuonna 2017. Hänen töitään kuuluu ryhmänäyttelyyn nimeltä FotosidanMaster, joka tulee pian näytteille samaan galleriaan. Cletus Nelson Nwadike on finalisti The LensCulture Portrait Awardsissa 2017 ja voittaja Alfred Fried Photography Awardissa 2017.

CLETUS

NWADIKE

Nigeria – Sverige

Girls struggle in Nigeria – Flickornas kval i Nigeria
Några människor i Nigeria tycker inte att flickorna skall gå i skola. Några människor är redo att döda flickorna som inte håller med om det. Skolor har brunnits ned och över 2 000 lärare har dödats. Många flickor lever i rädsla. När Nigeria blev självständigt i oktober 1960 steg antalet kvinnliga studerande från 7,7 % år 1960 till 45 % år 2009. Utbildning är det bästa sättet att få en nation avancera och ge flickor en livslång möjlighet att anskaffa sig kunskap, värde, attityder, kompetens och färdigheter. Det finns ungefär 10,5 miljoner barn i Nigeria som inte går i skola. De flesta bland dem är flickor. Det nigerianska samhället har i historiska tider och nutiden befläckats av egendomliga kulturella sed och bruk, som inte uppmuntrar flickor till frihet. Några bland dessa sed och bruk är: tidigt äktenskap samt sedvänjor beträffande arv av fru och änkestånd. Det härskande religiösa narrativet såväl i det koloniala och det postkoloniala samhället i Nigeria ger män privilegier som skadar kvinnor. Enligt The Guardians upplaga från den 12. november 2020 har ledaren av den grupp med extremister som bortrövade hundratals skolflickor i Nigeria för sex år sen medgett att han bär ansvaret för masskidnappningen av 300 studeranden i den nordvästliga provinsen Katsina. Denna grupp av extremister kidnappade 276 flickor från deras skolas sovsal i Chibok, i den nordöstliga provinsen Borno i april år 2014. Och circa 100 av dessa flickor saknas fortfarande.

 

FOTOGRAFENS BIOGRAFI
Cletus Nelson Nwadike (f.1966 i Nigeria) är en frilansfotograf och diktare som bor i Sverige. Han studerade fotograferande och visuell kommunikation i Högkolan i Jonköping i Sverige och deltod i mästarkurser av LensCulture i Amsterdam och av Nikon-Noor Academy år 2019 och 2021. Nwadike har gett ut åtta böcker. Han undervisar ungdomar i konst och fotografi på Norrskolan i Tranäs i södra Sverige. ”Jag älskar att jobba med unga människor och tillsammans lär vi oss att skaffa bilder.” så uttrycker han. Av hans foton har 34 bilder publicerats i National Geographic Daily Dozen i den internationella och nordiska versionen av National Geographic. Nwadikes verk har utställts på Fotografiska i Stockholm i Höstsalongen år 2015 och på Galleri Konstrast i Stockholm år 2017. Han är med i grupputställningen FotosidanMaster som öppnas inom kort i det samma galleriet. Cletus Nelson Nwadike var finalist i tävlingen LensCulture Portrait Awards år 2017 och han vann tävlingen Alfred Fried Photography Award år 2017.