ANGELIKA

KOLLIN

Estonia

Fearless
These are three single portraits and individual stories that represent courage and being fearless.

Hold Me ’till I Go. Portrait of a 75 year old Katinka Hall, who was diagnosed with cancer in 2019 and was undergoing chemotherapy treatments. Despite the grave predictions due to her old age, she entered each day with courage and an incredibly inspiring amount of hope. She is facing each day fearlessly and radiates the wisdom and beauty of the person who reached acceptance of the possibility of the imminent journey back home.

Martha Is Our Future. Portrait of Malawian immigrant Emmanuel and his 2 year old daughter Martha. The daily reality of their life is survival in one of numerous townships surrounding wealthy Cape Town suburbs. Life is hard for Emmanuel, who depends on very low and only occasional wages as a day laborer. What keeps him going, what gives him hope and courage, is the dream for Martha’s better future. Being defeated by fear is not something this family has the luxury to allow.

Lucky’s Boy. Portrait of Lucky and his new born son Daniel. Lucky is a Malawian immigrant, who works full time as a gardener and lives with his family of 4 in a township. Daniel was named after (Lucky’s words) a very kind white man, who treated him as his equal, and as well after biblical Daniel who stepped into lion’s den and represents courage and strength.

AUTHOR BIOGRAPHY
Angelika Kollin is a 44-year-old Estonian photographer currently based in Tampa, Florida. She is self-taught and engages with her passion for photography and art as a tool of exploration of interhuman connections, intimacy, and/or the absence of such. Angelika has spent the last 8 years living in African countries (Ghana, Namibia, South Africa), where she explored the same topic in a variety of different cultures and economic conditions. More and more it strengthens her belief that despite many circumstances in life, the one thing that shapes us the most is our relationship with our parents. Through intense artistic evolution she has arrived at her current and ongoing project You Are My Mother/Father. She has won many awards, including First Place Single Image LensCulture Journey 2020; Silver in the fine art nudes series category at the 2020 TIFA Tokyo International Foto Award; First place at the 2020 IPA International Photo Award.

ANGELIKA

KOLLIN

Estonia

 

Fearless
Nämä ovat kolme yksittäistä muotokuvaa ja henkilökohtaista tarinaa, jotka edustavat urheutta ja pelottomuutta.

Hold Me ’till I Go. Muotokuva 75-vuotiaasta Katinka Hallista, jolla todettiin syöpä vuonna 2019 ja joka sai kemoterapiaa. Huolimatta hänen iästään johtuvasta huonosta ennusteesta hän ottaa jokaisen päivän vastaan rohkeudella ja uskomattoman inspiroivalla määrällä toivoa. Hän kohtaa jokaisen päivän pelottomasti ja säteilee sellaisen ihmisen viisautta ja kauneutta, joka on hyväksynyt mahdollisuuden lähestyvästä matkasta takaisin kotiin.

Martha Is Our Future. Muotokuva malawilaisesta maahanmuuttajasta ja hänen 2-vuotiaasta tyttärestään Marthasta. Heidän elämänsä päivittäinen todellisuus on selviytyminen yhdessä lukuisista esikaupungeista, jotka ympäröivät varakkaita Kapkaupungin lähiöitä. Elämä on rankkaa Emmanuelille, joka on taloudellisesti riippuvainen alhaisista ja satunnaisista palkoistaan päivätyöläisenä. Se, mikä pitää häntä jaloillaan, mikä antaa hänelle toivoa ja rohkeutta, on unelma Marthan paremmasta tulevaisuudesta. Tällä perheellä ei ole mahdollisuutta antaa pelon voittaa.

Lucky’s Boy. Muotokuva Luckysta ja hänen vastasyntyneestä pojastaan Danielista. Lucky on malawilainen maahanmuuttaja, joka työskentelee kokopäivätyössä puutarhurina ja asuu neljän perheenjäsenensä kanssa esikaupingissa. Daniel nimettiin (Luckyn sanoin) erittäin ystävällisen valkoisen miehen mukaan, joka kohteli häntä yhdenvertaisena, samoin kuin raamatullisen Danielin mukaan, joka astui leijonan luolaan edustaen siten rohkeutta ja voimaa.

 

TEKIJÄN BIOGRAFIA
Angelika Kollin on 44-vuotias virolainen valokuvaaja, joka asuu tällä hetkellä Tampassa, Floridassa. Hän on itseoppinut ja ilmaisee intohimoaan valokuviin tutkimalla ihmisten välisiä suhteita, intimiteettiä tai sen puuttumista. Angelika on viettänyt viimeiset 8 vuotta Afrikan maissa (Ghana, Namibia, Etelä-Afrikka), joissa hän tutki samaa aihetta monenlaisissa kulttuurillisissa ja taloudellisissa olosuhteissa. Hän uskoo yhä enemmän, että huolimatta monista elämän olosuhteista yksi asia, joka muovaa meitä eniten, on suhteemme vanhempiimme. Intensiivisen taiteellisen kehityksen tuloksena hän on aloittanut nykyisen ja jatkuvan projektinsa You Are My Mother/Father. Hän on voittanut monia palkintoja, mm. 1. sijan Single Image LensCulture Journeyssa 2020, hopeaa kuvataiteiden alastonsarjassa 2020 TIFA Tokyo International Foto Awardissa ja 1. sija 2020 IPA International Photo Awardissa.

ANGELIKA

KOLLIN

Estland

Fearless – Orädd
Dessa är tre enskilda porträtt och individuella berättelser som representerar mod och att vara orädd.

Hold Me ’till I Go. Porträtt av 75-åriga Katinka Hall, som fick diagnosen cancer år 2019 och genomgick kemoterapibehandlingar. Trots de allvarliga förutsägelserna på grund av hennes höga ålder klev hon in i varje dag med mod och en otroligt inspirerande dos hopp. Hon möter varje dag utan rädsla och utstrålar den visdom och skönhet som finns hos de som nått acceptans för möjligheten av en stundande resa hem.

Martha Is Our Future. Porträtt av den malawiska invandraren Emmanuel och hans tvååriga dotter Martha. Den dagliga verkligheten i deras liv är överlevnad i ett av de många fattiga områden som omger de rika förorterna i Kapstaden. Livet är svårt för Emmanuel, som är beroende av en mycket låg och sporadisk lön som dagarbetare. Det som håller honom vid liv, det som ger honom hopp och mod, är drömmen om att ge Martha en bättre framtid. Att låta sig besegras av rädsla är inget som denna familj har lyxen att tillåta.

Lucky’s Boy. Porträtt av Lucky och hans nyfödda son Daniel. Lucky är en malawisk invandrare som arbetar heltid som trädgårdsmästare och bor med sin familj på fyra personer i ett township. Enligt Lucky har Daniel fått sitt namn efter en mycket snäll vit man som behandlade honom som sin jämlike, och efter den bibliska Daniel som gick in i lejonets håla och som representerar mod och styrka.

 

FOTOGRAFENS BIOGRAFI
Angelika Kollin är en 44-årig estnisk fotograf som för närvarande är bosatt i Tampa, Florida. Hon är självlärd och använder sin passion för fotografi och konst som ett verktyg för att utforska mellanmänskliga förbindelser, intimitet och/eller avsaknaden av dessa. Angelika har tillbringat de senaste åtta åren i afrikanska länder (Ghana, Namibia, och Sydafrika), där hon utforskat samma ämne i en mängd olika kulturer och ekonomiska förhållanden. Mer och mer stärks hennes övertygelse om att trots de många omständigheterna i livet är det som formar oss mest vår relation till våra föräldrar. Genom en intensiv konstnärlig utveckling har hon kommit fram till sitt nuvarande och pågående projekt You Are My Mother/Father. Hon har vunnit många utmärkelser, bland annat första plats i kategorin Single Image LensCulture Journey 2020, silver i kategorin Fine Art Nudes Series vid TIFA Tokyo International Foto Award 2020 och första plats vid IPA International Photo Award 2020.