THOMAS

VICTOR

&

FELIX

ADLER

Germany

Flatten the Curve
When it became known in February 2020 that the Chinese city of Wuhan had been overrun by the coronavirus, no one believed what would happen to Europe and the world a few weeks later. The coronavirus is spreading at breakneck speed. In numerous countries around the world, there are massive cuts to everyday life as the pandemic unfolds. Stores, schools and borders are closed. Airplanes are grounded. Hospitals are preparing for a pandemic. We are ruled by fear. Fear of the virus, fear of death, fear of loneliness, fear of an uncertain future. But if we listened to it alone, we as humanity would not be where we are now. We adapt, we find a way past fear. We invent things that protect us, we meet digitally, and we research cures. With our series Flatten the Curve we want to trace exactly this phenomenon. Since March 2020, we have been documenting how our society deals with what is a new situation for everyone. With our pictures we want to document not only the tasks and problems that the coronavirus has brought with it, but also the solutions we have found. It is the time of inventors and lateral thinkers. Rules have to be redefined, tested and broken again to find an adequate way to deal with this difficult situation. All of this requires courage.

 

AUTHOR BIOGRAPHY
Thomas Victor and Felix Adler are a photographic duo based in Leipzig / Germany. They started working together from the beginning of the Corona Pandemic.

THOMAS

VICTOR

&

FELIX

ADLER

Saksa

Flatten the Curve
Kun helmikuussa 2020 tuli tietoon, että Kiinan Wuhanissa oli levinnyt koronavirus, kukaan ei uskonut, että se tapahtuisi Euroopassa ja koko maailmassa pari viikkoa myöhemmin. Koronavirus leviää huimaa vauhtia. Lukuisissa maissa ympäri maailmaa jokapäiväinen elämä kutistuu huomattavasti, kun pandemia leviää. Kaupat, koulut ja rajat suljetaan. Lentokoneet pysyvät maassa, sairaalat valmistuvat pandemiaan. Meitä hallitsee pelko. Pelkäämme virusta, pelkäämme kuolemaa, pelkäämme yksinäisyyttä, pelkäämme epävarmaa tulevaisuutta. Mutta jos vain kuuntelisimme pelkoa, emme ihmiskuntana olisi tässä, missä nyt olemme. Me sopeudumme, me löydämme tien pelon ympäri. Me keksimme kohteita, jotka suojaavat meitä, me tapaamme digitaalisesti ja me tutkimme parannuksia. Sarjallamme Flatten the Curve haluamme nimenomaan tutkia tätä ilmiötä. Maaliskuusta 2020 olemme dokumentoineet, miten yhteiskuntamme käsittelee tätä meille kaikille uutta tilannetta. Kuvillamme emme halua pelkästään dokumentoida tehtäviä ja ongelmia, joita koronavirus on tuonut tullessaan vaan myös ratkaisuja, joita olemme löytäneet. Tämä on keksijöiden ja vapaiden ajattelijoiden aikaa. Sääntöjä täytyy uusia, testata ja rikkoa uudestaan, jotta löytäisimme sopivan tavan tulla toimeen tämän vaikean tilanteen kanssa. Kaikki tämä vaatii rohkeutta.

TEKIJÄN BIOGRAFIA
Thomas Victor ja Felix Adler ovat valokuvaajaduo Leipzigista, Saksasta. He aloittivat yhteistyönsä koronapandemian alkaessa.

THOMAS

VICTOR

&

FELIX

ADLER

Saksa

Flatten the Curve – Plana ut Kurvan
När det i februari 2020 blev känt att den kinesiska staden Wuhan hade drabbats av coronaviruset var det ingen som anade vad som skulle hända med Europa och världen några veckor senare. Coronaviruset sprids med rasande fart. I många länder runt om i världen genomförs massiva begränsningar på vardagen allt eftersom pandemin utspelar sig. Affärer, skolor och gränser stängs. Flygplan får flygförbud. Sjukhusen förbereder sig för en pandemi. Vi styrs av rädsla. Rädsla för viruset, rädsla för döden, rädsla för ensamhet, rädsla för en osäker framtid. Men om vi bara lyssnade på rädslan skulle vi som mänsklighet inte vara där vi är nu. Vi anpassar oss och hittar en väg förbi rädslan. Vi uppfinner saker som skyddar oss, vi möts digitalt och vi forskar fram botemedel. Med vår serie Flatten the Curve vill vi spåra just detta fenomen. Sedan mars 2020 har vi dokumenterat hur vårt samhälle hanterar det som är en ny situation för alla. Med våra bilder vill vi inte bara dokumentera de uppgifter och problem som coronaviruset har fört med sig, utan också de lösningar vi har hittat. Detta är uppfinnarnas och lateraltänkarnas tid. Regler måste omdefinieras, testas och brytas om igen för att hitta rätt sätt att hantera denna svåra situation. Allt detta kräver mod.

 

FOTOGRAFENS BIOGRAFI
Thomas Victor och Felix Adler är en fotografisk duo baserad i Leipzig, Tyskland. De började arbeta tillsammans i början av coronapandemin.