SUSANA
GIRÓN

Spain

Unlimited Youth
Every year, thousands of Master athletes take part in official competitions around the world. In these competitions, the categories are established up to sometimes reaching +100 years … The 2018 World Masters Athletics saw more than 8200 athletes from 101 different nationalities take part in the official competitions. 25% of these athletes were older than 65 years old. The oldest ones, the 102 year-old Italian Giuseppe Ottaviani or the 101 year-old Indian woman Man Kaur, were the most extraordinary cases within a fascinating group of people who kept training and competing during the third age. The great majority began training at the age of 40 or 50 seeking a healthy lifestyle. But now, beyond the marks or records, competition is also an opportunity for traveling, making friends, keeping the illusion for life, and getting older in a much healthier way. They are not just a group of older people that run fast, throw really far, and jump incredibly high. Far from that, they are an example for society, where values like effort, passion, determination or will, not only belong to sport values, but very much to human values too. Promoting what they do, on the one hand, will make people realize how inspirational these athletes are and secondly should give more value to the elderly in society, an age group often undervalued. Apart from the amazing scenes of these athletes jumping or running, photographer Susana Girón combined the reportage photographs with staged portraits of the athletes after taking part in the different competitions, asking the athletes to handwrite a sentence or two, some advice for younger people. Without fear of death, without fear of aging, squeezing the possibilities that life offers in every different moment. Defying the barriers of time, the expected, and the limitations of aging, these people perfectly embody the concept of living without fear and without barriers.

 

AUTHOR BIOGRAPHY
Susana Girón is a documentary freelance photographer based in Spain. She graduated in Photography and Visual Arts at the University Miguel Hernandez in Elche. Her images assiduously illustrate a broad range of international media such as New York Times, El País, Stern, GEO France, Days Japan, Terra Mater, Vokrug Sveta, El Mundo, Polka, CNN, La Nación, Der Spiegel etc. In 2012 she was shortlisted at Sony World Photography Awards. She was granted in 2012 the Fototraballo international Grant and awarded in the International Photography Awards Competition IPA 2012 & 2014 with four honorable mentions. She was the winner of the National Photojournalism Award Doñana in 2013 and she got the third prize at China International Press Photo Award 2014. She was shortlisted at VISA de la ANI PixPalace Perpignan 2014, Kolga Tbilisi Photo Award 2014 & 2018, Alfred Fried Photography Award 2015 and FINI México 2017 & 2018. She was also the winner of Felix Ordoñez sports photography award 2016 & 2017, Felix de Azara International Photography award 2016 and Propuestas 2016 Grant supported by VEGAP. In 2019, her project 90 varas won the first prize at Siena International Photography Award, the second prize at International Photography Grant and IMAGENERA prize. In 2020, she was the winner of the Atlanta Photojournalism award and the 3rd POYi Latam. Her book Zug der schafe was published by Terramater books in 2019 and she also published Yo bailo in 2020. She has worked for institutions like EFTI, Telefonica Foundation, Spanish Embassy in Paris and Angola, Alliance Française, Cervantes.

 

SUSANA
GIRÓN

Espanja

 

Unlimited Youth
Joka vuosi tuhannet kuntoilijat ottavat osaa virallisiin kilpailuihin ympäri maailmaa. Näissä kilpailuissa ikäkategoriat saattavat ylettyä yli sadan vuoden. Vuoden 2018 World Masters Athletics -kisassa yli 8200 atleettia 101 eri maasta otti osaa virallisiin kilpailuihin. 25 % näistä kuntoilijoista oli vanhempia kuin 65 vuotta. Vanhimmat, 102-vuotias italialainen Giuseppe Ottaviani, tai 101-vuotias intiaaninainen Man Kaur, olivat epätavallisimmat ihmiset kiehtovassa ryhmässä ihmisiä, jotka jatkoivat urheilua ja kilpailuja kolmannen elämänsä aikana. Suurin osa aloitti treenauksen 40–50 vuoden iässä elääkseen terveellisemmin. Mutta nyt palkintojen ja ennätysten ohella kilpailut ovat myös mahdollisuus matkustaa, tutustua uusiin ihmisiin, pitää illuusio elämästä ja vanheta paljon terveellisemmin. He eivät ole ainoastaan vanhoja ihmisiä, jotka juoksevat nopeasti, heittävät pitkälle ja hyppäävät uskomattoman korkealle. Kaukana siitä, he ovat esimerkki yhteiskunnalle, jossa ponnistus, kiinnostus, määrätietoisuus ja tahto eivät kuulu pelkästään urheilun arvoihin, vaan myös ihmisen elämänarvoihin. Heidän tekemisensä tukeminen saa ihmiset ensinnäkin ymmärtämään, kuinka inspiroivia nämä kuntoilijat ovat, ja toisaalta arvostamaan yhteiskunnassa vanhoja ihmisiä, ikäluokkaa, jota usein aliarvioidaan. Lukuun ottamatta niitä hämmästyttäviä puitteita, joissa nämä kuntoilijat hyppivät tai juoksevat, valokuvaaja Susana Girón yhdisti reportaasiin kuntoilijoiden muotokuvia, kun he olivat ottaneet osaa eri kilpailuihin. Hän myös pyysi heitä kirjoittamaan käsin lauseen tai kaksi, jonkin neuvon nuorille. Pelkäämättä kuolemaa, pelkäämättä vanhenemista, puristaen elämästä kaiken mahdollisen joka kerta, kun se mahdollisuus tarjoutuu. Uhmaten ajan rajoja, odotettuja vanhuuden rajoituksia, nämä ihmiset todella elävät elämänsä ilman pelkoja ja ilman esteitä.TEKIJÄN BIOGRAFIA
Susana Girón on vapaa dokumenttivalokuvaaja Espanjasta. Hän valmistui valokuvauksesta ja kuvataiteista Miguel Hernandezin yliopistosta Elchestä. Hänen valokuviansa on laajalti kansainvälisissä medioissa näkyvissä: New York Times, El País, Stern, GEO France, Days Japan, Terra Mater, Vokrug Sveta, El Mundo, Polka, CNN, La Nación, Der Spiegel, jne. Vuonna 2012 hänet  valittiin parhaitten joukkoon Sony World Photography Awardsissa. Hän voitti apurahan vuonna 2012 the Fototraballo internationalissa ja palkittiin International Photography Awards -kisassa IPA 2012 & 2014 neljällä kunniamaininnalla. Hän voitti the National Photojournalism -kilpailun Doñana v. 2013 ja sai kolmannen palkinnon China International Press Photo Awardissa 2014. Hänet valittiin parhaitten joukkoon seuraavissa: VISA de la ANI PixPalace Perpignan 2014, Kolga Tbilisi Photo Award 2014 & 2018, Alfred Fried Photography Award 2015 ja FINI México 2017 & 2018. Hän voitti myös Felix Ordoñez sports photography -palkinnon 2016 & 2017, Felix de Azara International Photography -palkinnon 2016 ja Propuestas 2016 Grant supported by VEGAP. Vuonna 2019 hänen projektinsa 90 varas voitti ensimmäisen palkinnon Siena International Photography -kilpailussa, toisen palkinnon International Photography Grant -kilpailussa sekä IMAGENERA-palkinnon. Vuonna 2020 hän voitti Atlanta Photojournalism -kilpailun ja oli 3. POYi Latam -kilpailussa. Hänen kirjansa Zug der schafe julkaistiin Terramater books -kustantamossa vuonna 2019, ja hän julkaisi myös Yo bailo -teoksen vuonna 2020. Hän on työskennellyt mm. seuraavissa järjestöissä: EFTI, Telefonica Foundation, Alliance Française, Cervantes, sekä Espanjan lähetystössä Pariisissa ja Angolassa.

 

SUSANA

GIRÓN

Spanien

Unlimited Youth (Obegränsad ungdom)
Varje år samlas tusentals mästaridrottare för att delta i officiella tävlingar världen runt. I dessa evenemang finns det kategorier ända till över 100 år. I tävlingen World Masters Athletics år 2018 fanns det över 8 200 officiella deltagare från 101 olika länder. Av dessa idrottare var 25 % äldre än 65 åriga. De äldsta bland dem var den 102 åriga italienaren Giuseppe Ottaviani och den 101 åriga indiankvinnan Man Kaur. De var representanterna av den fascinerande grupper av folk som håller på att träna och tävla i den tredje åldern. Majoriteten av dem började träna i 40 eller 50 års åldern då de letade efter en hälsosam livsstil. Men nu gäller det, mer än märk och rekord, att ha tillfälle att resa, få vänner, upprätthålla illusionen om liv och att bli gammal på ett mycket hälsosammare sätt. De är inte enbart en grupp äldre människor som springer fort, kastar långt och hoppar otroligt högt. Långt ifrån det, de är ett exempel för samhället, där värden såsom ansträngning, passion, beslutsamhet och vilja inte enbart är sportiga värden, men i högsta grad även mänskliga värden. På ena sidan, att främja det de gör, kan folk att konstatera hur inspirerande dessa atleter är och på andra sidan, skall detta ge mera värde till de äldre i samhället, de som ofta värdesätts mindre. Utom de spektakulära scenerna av hoppande och springande kombinerade fotografen Susana Girón reportfoton efter olika tävlingar med iscensätta porträtter på dessa atleter och bad dem att skriva för hand några meningar som råd till yngre människor. Utan rädsla för döden, utan rädsla att åldras, pressa in i möjligheter som livet erbjuder i varje enstaka stund. Dessa människor trotsar tidens gränser, det förväntade, begränsningarna som åldrandet medför, och de förkroppsligar konseptet att leva utan rädsla och utan barriärer.

 

FOTOGRAFENS BIOGRAFI
Susana Girón är en frilansande dokumentärfotograf som bor i Spanien. Hon tog sin slutexamen i fotografering och bildkonst på universitet Miguel Hernandez i Elche. Hennes bilder illustrerar ofta ett brett sortiment av internationell media såsom New York Times, El País, Stern, GEO France, Days Japan, Terra Mater, Vokrug Sveta, El Mundo, Polka, CNN, La Nación, Der Spiegel, osv. År 2012 blev hon utvald till tävlingen Sony World Photography. År 2012 fick hon Fototraballo International-stipendiet och fick i International Photography Awards Competition IPA 2012 och 2014 fyra ärofulla omnämningar. Hon vann tävlingen National Photojournalism Award Doñana år 2013, och hon fick tredje pris i tävlingen China International Press Photo Award år 2014. Hon blev också utvald till VISA de la ANI PixPalace Perpignan år 2014, samt till Kolga Tbilisi Photo Award 2014 och 2018, till tävlingen Alfred Fried Photography Award år 2015 samt till FINI México 2017 och 2018. Hon var även vinnaren i idrottsfotografitävlingen Felix Ordoñez åren 2016 och 2017, och i Felix de Azara International Photography år 2016 och Propuestas 2016 Grant som stöddes av VEGAP. År 2019 vann hennes projekt 90 varas första pris i Siena International Photography Award, priset i International Photography Grant och IMAGENERA-priset. År 2020 var hon vinnaren i tävlingen Atlanta Photojournalism award och blev tredje i POYi Latam. Hennes bok Zug der Schafe (Fårens tåg) utgavs hos Terramater books år 2019 och hon publicerade boken Yo bailo (Jag dansar) år 2020. Hon har arbetat på olika institutioner såsom EFTI, Telefonica Foundation, den spanska ambassaden i Paris och Angola, Alliance Française och Cervantes.