RYAN
CARTER

Canada

Winter Lake Surfers
In recent years there has been an increasing popularity of lake surfing in North America. Unlike ocean surfers that depend on wind and tides, lake surfers depend solely on strong winds to build up the swells, with the stormy winter months bringing the biggest waves and best surfing conditions. With increasing temperatures worldwide, there is a long-term trend showing a decrease in ice coverage of the Great Lakes, according to the Great Lakes Environment Research Laboratory. Some of the Great Lakes are not freezing over during the winter months, which is opening up more surfing potential. According to the United States Environmental Protection Agency, it is estimated that the Great Lakes make up 84% of North America’s fresh water and over 20% of the world’s supply of fresh water. These bodies of water are quickly becoming surfing hotspots during the cold winter months. Surfers living around the Great Lakes are often glued to wind forecasts and are ready to clear their schedules, drive for hours, squeeze into their 6mm thick neoprene wetsuits to brave frigid air temperatures and near negative water temperatures in hopes of catching a good swell.

AUTHOR BIOGRAPHY
Ryan Carter is a documentary photographer based in the greater Toronto area of Canada. His photographs have been featured in numerous international editorial publications including National Geographic (online), the New York Times, D la Repubblica delle Donne (D magazine Italy), and the Globe and Mail. Ryan’s work has been exhibited in group shows in Canada, the United States, and the United Kingdom, including the Ian Parry exhibition at the Getty Images Gallery in London, the Foto 8 Summer Show at the Host Gallery in London, and the Magenta Foundation – Flash Forward exhibitions in Canada and the United States. Between 2008 and 2017 Ryan lived in Abu Dhabi, United Arab Emirates, where he worked with a mix of editorial and governmental clients.

RYAN
CARTER

Kanada

 

Winter Lake Surfers
Viime vuosina järvillä surffaaminen on yleistynyt Pohjois-Amerikassa. Erottuen meren surffaajista, jotka ovat riippuvaisia tuulesta ja vuorovedestä, järvien surffaajat tarvitsevat vain kunnon tuulen saamaan mainingin nousemaan, saaden suurimmat aallot ja parhaat surffausolosuhteet myrskyisinä talvikuukausina. Great Lakes Environment Research Laboratoryn tulosten mukaisesti maailmanlaajuisesti nousevat lämpötilat aiheuttavat Suurten järvien jääpeiton pitkäaikaisen heikkenemistrendin. Jotkut Suurista järvistä eivät jäädy ollenkaan talvikuukausien aikana, jolloin avautuu enemmän surffausmahdollisuuksia. Yhdysvaltojen ympäristösuojeluviraston mukaan 84 % Pohjois-Amerikan juomavedestä ja 20 % maailman juomavedestä tulee Suurten järvien vesistä. Näistä vesitiloista on nopeasti muodostumassa surffauskohteita kylminä talvikuukausina. Surffaajat, jotka asuvat Suurten järvien ympäristössä, seuraavat tarkkaan tuuliennusteita ja ovat valmiita muuttamaan aikataulujaan, ajamaan tuntikaupalla ja ahtautumaan 6 mm paksuihin neopreenipukuihin kohdatakseen rohkeasti jäätäviä ilmalämpötiloja ja kylmiä vesilämpötiloja toivoen pääsevänsä kunnon aallolle.

 

TEKIJÄN BIOGRAFIA
Ryan Carter on dokumentaatiovalokuvaaja, joka asuu Toronton ympäristössä, Kanadassa. Hänen valokuviaan on julkaistu useissa kansainvälisissä julkaisuissa, kuten National Geographic (online), the New York Times, D la Repubblica delle Donne (D magazine Italia) ja the Globe and Mail. Ryanin töitä on myös ollut näytteillä ryhmänäyttelyissä Kanadassa, Yhdysvalloissa ja Isossa-Britanniassa, sekä seuraavissa paikoissa: the Ian Parry exhibition at the Getty Images Gallery Lontoossa, the Foto 8 Summer Show at the Host Gallery Lontoossa ja the Magenta Foundation – Flash Forward exhibitions Kanadassa ja Yhdysvalloissa. Vuosina 2008–2017 Ryan asui Abu Dhabissa, Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa, jossa hän työskenteli hallinto- ja painoalalta tulevien asiakkaiden kanssa.

 

RYAN
CARTER

Kanada

Winter Lake Surfers (Vintersurfare på sjöar)
Under de senaste åren har surfandet på sjöar i Nordamerika rönt växande popularitet. Jämfört med havssurfare som är beroende av vind och tidvatten, så är sjösurfare beroende endast av starka vindar som förorsakar vågsvall. Det är de stormiga vintermånaderna som får till stånd de allra största vågorna och bästa omständigheterna för surfandet. Med stigande temperaturer runt om i världen så finns det en långtidstrend som visar att istäcket på de stora sjöarna minskar. Detta har konstaterats av Great Lakes Environment Research Laboratory. Några av de stora sjöarna blir inte igenfrusna under vintermånaderna, och detta öppnar mera surfningspotential. Enligt Förenta staternas Environmental Protection Agency som har givit ut en estimation om att de stora sjöarnarna utgör 84 % av Nordamerikas sötvattenförråd och över 20 % av världens sötvattenförråd. Dessa förråd av sötvatten håller på att bli ”hotspots” för surfandet under kalla vintermånader. Surfare som lever kring dessa stora sjöar är ofta limmade vid vindprognoser och de är redo att radera sina tidtabeller, att köra i flera timmar, att klä sig i en snäv våtdräkt för att trotsa det kalla vädret och vattentemperaturer i nästan minusgrader, i hoppet att fånga en god vågsvall.

 

FOTOGRAFENS BIOGRAFI
Ryan Carter är en dokumentärfotograf som bor i storstadsområdet Toronto i Kanada. Hans fotografier har blivit uppvisade i flera internationella publikationer, bland annat i National Geographic (online), New York Times, D la Repubblica delle Donne (D magazine i Italien), samt Globe and Mail. Ryans verk har varit med i grupputställningar i Kanada, USA, Storbritannien, inklusive Ian Parry utställning i Getty Images Gallery i London, Foto 8 Summer Show på Host Gallery i London och Magenta Foundation – Flash Forward utställningar i Kanada och Förenta staterna. Mellan åren 2008-2017 levde Ryan i Abu Dhabi i Förenade Arabemiraten och arbetade med kunder delvis ur redaktionsvärlden och ur regeringsvärlden.