NATALIA

KEPESZ

Poland

Niewybuch
Niewybuch gives an insight into the world of military camps, a phenomenon experiencing a massive influx in Poland in recent years. In addition to being taught military basics, children and young people are playfully indoctrinated into obedience, fearlessness and patriotism. The young soldiers appear like play figures, their frozen facial features concealing any emotion. Between fake blood, drill and the unreserved use of weapons, this work raises the question of the emotional effects of military education and addresses the tension between a child’s search for adventure and the excesses of the Polish military cult. The series also addresses the theme of fearlessness. What happens to young people, who approach combat as a game without the terror that entails it in reality? What consequences does that have on their development?

AUTHOR BIOGRAPHY
Natalia Kepesz is a Polish photographer who lives and works in Berlin. After graduating in Cultural Studies and Art History at the Humboldt University Berlin, she studied Photography at the Ostkreuzschule Berlin. She uses photography as a means of self-expression – she makes pictures for herself, to identify with hidden qualities of her character, to better understand her reality, and to express her interpretation of the world around her. By photographing, she transforms her own childhood memories. Growing up was always accompanied by the urge to discover something else. Natalia Kepesz is a World Press Photo Contest 2021 Portrait Series winner (3rd Prize), a winner of Portraits – Hellerau Photography Award 2021 (Residence Prize) and exhibition and photo book winner of Belfast Photo Festival 2021. She is a finalist of Les Boutographies – Rencontres photographiques de Montpellier 2021. She was shortlisted for Kolga Tbilisi Photo Award, the Lucie Foundation Photo Taken Scholarship 2020 as well as Athens Photo Festival 2020. She placed third in the Münzenberg Forum Art Competition 2020.

NATALIA

KEPESZ

Puola

 

Niewybuch
Niewybuch näyttää elämää sotaleirin maailmassa. Tämä ilmiö on kokenut voimakkaan renessanssin Puolassa viime vuosina. Sen lisäksi, että lapsille opetetaan sotilaan perustietoja, lapsia ja nuoria aivopestään tottelevaisuuteen, urheuteen ja isänmaallisuuteen. Nuoret sotilaat ovat kuin leikkisotilaita, heidän jähmettyneet kasvonpiirteensä eivät paljasta minkäänlaista tunne-elämää. Tämä työ nostaa kysymyksen keinoveren, harjoitusten ja vapaan aseiden käytön keskellä siitä, miten sotilaskoulutus vaikuttaa tunne-elämään, ja käsittelee jännitettä lapsen seikkailunhalun ja Puolan sotilaskultin liiallisuuden välillä. Työssä mietitään myös urheusteemaa. Mitä tapahtuu nuorille, jotka oppivat katsomaan taistelua leikkinä ilman kauhua, joka kuuluu siihen todellisuudessa? Mitä siitä seuraa heidän kehitykselleen?

 

TEKIJÄN BIOGRAFIA
Natalia Kepesz on puolalainen valokuvaaja, joka elää ja työskentelee Berliinissä. Valmistuttuaan kulttuuriopinnoista ja tiedehistoriasta Berliinin Humboldt-yliopistosta hän opiskeli valokuvausta Berliinin Ostkreuz-koulussa. Hän käyttää valokuvausta itseilmaisuun – hän kuvaa itseänsä tunnistaakseen kätkössä olevia luonteenlaatujaan, ymmärtääkseen paremmin oman todellisuutensa ja ilmaistaakseen oman tulkintansa ympärillä olevasta maailmasta. Valokuvissa hän muuntaa omia lapsuuden muistojaan. Aikuistuminen oli aina myös tarvetta löytää jotakin muuta. Natalia Kepesz on World Press Photo Contest 2021 Portrait Series -voittaja (3. palkinto), Portraits – Hellerau Photography Award 2021 (Residence Prize) -voittaja sekä voittaja sarjassa exhibition and photo book Belfastin Photo Festivalissa 2021. Hän oli finalisti Les Boutographies – Rencontres photographiques de Montpellier 2021 -kilpailussa. Hänet valittiin parhaiden joukkoon seuraavissa: Kolga Tbilisi Photo Award, the Lucie Foundation Photo Taken Scholarship 2020 ja Athens Photo Festival 2020. Hän tuli kolmanneksi Münzenberg Forum Art Competitionissa 2020.

NATALIA

KEPESZ

Polen

Niewybuch – Blindgångare
Niewybuch ger en inblick in i världen på militära förläggningar som var ett fenomen med ett massivt inflöde i Polen under de senasta åren. Dessutom att barn och ungdomar lärdes militära basfärdigheter, så indoktrinerades de på ett lekfullt sätt lydighet, mod och patriotism. Dessa unga soldater liknar spelfigur vars ansiktsminer döljer alla emotioner. Mittemellan konstgjort blod, drill och förbehållslös tillgång till vapen, framkallar detta verk frågan om emotionella följder av en militär utbildning, och den behandlar även friktionen mellan ett barns äventyrslust och överdrifter i den polska militärkulten. Serien behandlar såval temat mod, oräddhet. Vad händer med unga människor som närmar sig kamp som ett spel utan den fasa som den medför i värkligheten? Vilka följder har detta i deras utveckling?

FOTOGRAFENS BIOGRAFI
Natalia Kepesz är en polsk fotograf som lever och arbetar i Berlin. Efter slutexamen i kultur- och konsthistoria på Humboldt universitet i Berlin studerade hon fotografering på Ostkreuzschule i Berlin. Hon använder fotografering som medel att uttrycka sig själv – hon tar foton av sig själv för att identifiera gömda drag i sin karaktär, för att bättre förstå sin egen verklighet och för att ge uttryck från och om världen omkring sig. Genom fotografering omformar hon sina egna barndomsminnen. Under hennes uppväxt så fanns där alltid en stark längtan att hitta nåt annat. Natalia Kepesz vann 3. priset i tävlingen World Press Photo 2021 i porträttserien, hon vann stipendiet i porträttävlingen i Hellerau 2021 (pris som närvarande konstnär). Och hon vann tävlingen om utställning samt fotobok i Belfast Photo Festival 2021. Hon är en av finalisterna i Les Boutographies – Rencontres photographiques de Montpellier 2021 (~ Korta fotostunder – fotografiska möten i Montpellier 2021).
Hon kom på slutlistan i Kolga Tbilisi fototävling, och samt på listan av Lucie Foundation Photo Taken stipendiet 2020 och på fotofestivalen i Aten 2020. Hon vann 3. priset i Münzenberg Forum Art tävlingen 2020.