KATIA

REPINA

Russia

Returning to Oneself
Returning to Oneself transports the viewer into a poetic world that captures the healing process using Kambo, an Amazonian frog secretion from the inside and sheds light on broader themes of mental and physical health. On her ten-year anniversary of being an immigrant, Katia Repina received alarming medical results; her body was in a precarious pre-cancer stage. The doctors informed her that her chances of developing cancer were incredibly high and she would have to undergo a risky surgical procedure that would affect any future pregnancies. As she says herself, she was a 31 year-old female artist attempting to survive in NYC and was confronted with an overwhelming decision. In the end, she refused the surgery and began a journey of healing beyond her body; unraveling the trauma that she believes was the source of her health issues. “Somehow Kambo found me, and since it is known for treating cancer, I decided to try it. Six months later I repeated the same medical test. My new medical results have changed: my health has improved and I no longer require a surgery” Katina Repina explains.
Kambo is a traditional ritual that uses the secretion of the giant monkey frog, to purify the body and is used to treat health conditions such as depression, PTSD, cancer, and much more. Kambo does not affect the state of consciousness since it is not a psychedelic. The benefits are experienced through the activation of peptides that are found in Kambo and help restart the body’s immune system. It is venom and medicine at the same time, a combination of science and the unknown. Beyond the Kambo ritual, this project is about a journey of transformation, trauma, vulnerability and a deep desire to heal and to break free.

AUTHOR BIOGRAPHY
Katia Repina is a Russian documentary photographer, filmmaker and visual artist. In 2009 Katia moved to Barcelona where she studied photojournalism and documentary photography and video. Based in NYC since 2016, Katia focuses her documentary projects on intimate stories and spotlight the issues of gender, identity, human relationships and sexuality. Her images can be found in publications like The New York Times, TIME, The Washington Post, Stern.de and Vogue. Her projects and short films were screened and exhibited in France, Spain, Argentina, Belarus, UK, Ukraine, The U.S., Canada, Romania, Malaysia, Cambodia, Germany, Australia. Katia is a member of Brooklyn Filmmakers Collective and Women Photograph Group.

KATIA

REPINA

Venäjä

 

Returning to Oneself
Returning to Oneself vie katsojan poeettiseen maailmaan, joka tallentaa parantumisprosessin Kambon avulla, Amazonin alueella asuvan sammakon eritteellä, ja valaisee laajemminkin mielen ja kehon sairauksia. Katia Repinalla todettiin kymmenentenä vuosipäivänään siirtolaisena hälyttävä lääketieteellinen löytö: hänen kehonsa oli arveluttavassa syövän esitilassa. Lääkärit sanoivat hänelle, että todennäköisyys syöpään oli todella suuri ja että hänen täytyisi mennä riskialttiseen leikkaukseen, joka saattaisi vaikuttaa tulevaisuudessa hänen mahdollisuuteensa saada lapsia. Hän kertoo, että oli 31-vuotias naispuolinen taiteilija, joka yritti selviytyä NYC:ssä ja joutui tekemään musertavan päätöksen. Loppujen lopuksi hän kieltäytyi leikkauksesta ja aloitti tervehtymismatkan kehon ulkopuolella eristäen trauman, jonka hän oletti olevan sairautensa alkuperä. “Jollakin tavalla Kambo löysi minut, ja koska se on myös tunnettu syöpälääkkeenä, päätin kokeilla sitä. Puoli vuotta myöhemmin kävin samoissa kokeissa. Tulokseni olivat muuttuneet: terveyteni oli parempi, enkä tarvitse enää leikkausta”, Katia Repina kertoo.
Kambo on perinteinen rituaali, joka käyttää giant monkey frog -sammakon eritettä puhdistaakseen kehon. Sillä hoidetaan erilaisia sairauksia, kuten masennusta, posttraumaattista stressireaktiota, syöpää ja monia muita. Kambo ei vaikuta tajunnan tilaan, koska se ei ole psykedeelinen lääke. Kambon peptidit ovat vaikuttavia aineita ja auttavat kehoa vahvistamaan immuunisysteemiään. Se on myrkkyä ja lääkettä samanaikaisesti, yhdistelmä tiedettä ja tietämätöntä. Kambon lisäksi tämä projekti kertoo muutoksesta, traumasta, haavoittuneisuudesta ja syvästä kaipauksesta olla vapaa.

TEKIJÄN BIOGRAFIA
Katia Repina on venäläinen dokumentaatiovalokuvaaja, elokuvaaja ja visuaalinen taiteilija. Vuonna 2009 Katia muutti Barcelonaan, jossa hän opiskeli valokuvajournalismia sekä video- ja dokumentaatiovalokuvausta. Katja on asunut vuodesta 2016 NYC:ssä ja keskittyy dokumentaatioprojekteissaan intiimeihin tarinoihin ja sukupuoliaiheisiin, identiteettiin, ihmisten välisiin suhteisiin ja seksualiteettiin. Hänen kuviaan löytyy sellaisista julkaisuista kuin The New York Times, TIME, The Washington Post, Stern.de ja Vogue. Hänen projektejaan ja lyhytfilmejään on näytetty Ranskassa, Espanjassa, Argentiinassa, Valko-Venäjällä, Isossa-Britanniassa, Ukrainassa, Yhdysvalloissa, Kanadassa, Romaniassa, Malesiassa, Kambodzassa, Saksassa ja Australiassa. Katia on Brooklyn Filmmakers Collectiven ja Women Photograph Groupin jäsen.

KATIA

REPINA

Rysslnad

Return to Oneself – Att komma tillbaks till sig själv
Return to Oneself för tittaren in i en poetisk värld som fångar helandeprocessen medels kambo, utsöndring från insidan av en groda från Amazontrackten, och ger insyn på bredare uppfattningar om mental och fysisk hälsa. På tioårsdagen av sin immigration fick Katia Repina alarmerande medicinska testresultat; hennes kropp var i ett farligt förstadium av cancer. Läkarna informerade henne att chansen för en eventuell cancer var otroligt hög, och att hon borde undergå en riskful kirurgisk operation som skulle påverka alla framtida havandeskap. Som hon själv berättar, så var hon en 31-årig kvinnlig artist som försökte överleva i NYC då hon konfronterades med det överväldigande beslutet. Till slut vägrade hon att bli opererad och inledde en resa av helande utöver sin kropp; att nysta upp traumat som hon tror vara källan till sina hälsoproblem. ”På nåt sätt, så hittade kambo mig, och eftersom den veterligen helar cancer, så bestämde jag mig för att pröva. Sex månader senare tog jag på nytt samma mediciniska test som förut. De nya testresultaten visade förändrade svar: min hälsa hade förbättrats och det fanns inget behov att bli opererad.” förklarar Katia Repina.
Kambo är en traditionell ritual som använder utsöndring av en grodart, Phyllomedusa bicolor, för att rengöra kroppen. Den har använts för helande av olika konditioner, såsom depression, posttraumatiskt stressyndrom, cancer och mycket mer. Kambo påverkar inte medvetandeförmågan eftersom den inte är ett psykedeliskt medel. Nyttan kommer av aktiveringen av peptider som finns i kambo och som främjar kroppens immunsystem och får den att startas om. Den är en gift och ett läkemedel på samma gång, en kombination av vetenskap och det okända. Utöver kamboritualen, i detta projekt är det frågan om en transformationsresa, trauman, sårbarhet och en djup önskan att bli helad och bryta upp fri.

FOTOGRAFENS BIOIGRAFI
Katia Repina är en rysk dokumentärfotograf, filmmakare och bildkonstnär som år 2009 flyttade till Barcelona. Där studerade hon fotojournalistik och dokumentärfotografering samt video. Hon har bott i NYC sen 2016. Fokuset i hennes dokumentära projekt ligger i intima berättelser med tyngdpunkter: kön, identitet, människorelationer och sexualitet. Hennes verk har publicerats i New York Times, TIME, Washington Post, Stern.de och Vogue. Hennes projekter och kortfilmer har visats i Frankrike, Spanien, Argentinien, Vitryssland, Storbritannien, Ukraina, Förenta staterna, Kanada, Romänien, Malesien, Kambodja, Tyskland och Australien. Hon är medlem i Brooklyn Filmmakers Collective och Women Photograph Group.