KAY

YOKOYAMA

Japan

The Day You Were Born, I Wasn’t Born Yet
“This is what I have to do now with my life. When this pandemic began in 2020, I felt fear and lost control like people around the world. I talked with my parents more than ever and shared almost all my time with them. I searched for photos of my family in the past. I walked where my late grandparents lived and kept taking pictures. Then I tried to connect the present and the past. It was a kind of spatiotemporal movement as if I went back to where my soul had been. There were memories full of love and sadness. My fears were eased and it was a wonderful journey to discover a past I never had access to. This April, my father said, “This year’s cherry blossoms don’t look beautiful at all.” I couldn’t help feeling the death from the scattered cherry blossoms. Cherry blossoms are drawn on the fighters, and the military song says, “Since we are flowers, we are doomed to fall. Let us fall magnificently for the country.” My grandfather went to the Pacific War. He came back and gave birth to the daughter who gave birth to me. I think it’s a miracle. There are countless reasons why I wasn’t born here.” Kai Yokoyama

AUTHOR BIOGRAPHY
Kai Yokoyama is a photographer based in Tokyo, Japan. Starting out as an architecture student at Saitama University, he switched his major to photography and completed his studies at Tokyo College of Photography. He has traveled the world photographing refugees, children with disabilities, and victims of terrorism. In recent years, having lived abroad, he has been photographing foreigners living in Japan. His works were published by The Washington Post and Marie Claire Italy. Yokoyama’s work was awarded or shortlisted at KLPA(2019), PX3(2019, 2020), IPA (2020), Athens Photo Festival(2020), and he won first place in the LensCulture/Journeys series category(2020) In 2020, he participates in #ICPConcerned exhibition at ICP, Home Museum exhibition at LagosPhoto, and the online exhibition at PHmuseum. Also he received Carolyn Drake’s mentorship program in Magnum Photos and Yumi Goto(RPS)’s one-year mentorship program in Tokyo. Recently he was shortlisted for the 2020 Emerging Artist Scholarship in Lucie Foundation. He is a member of Native Agency and Diversify Photo.

KAY

YOKOYAMA

Japan

 

The Day You Were Born, I Wasn’t Born Yet
“Tämä on nyt elämääni. Kun tämä pandemia alkoi vuonna 2020, minä tunsin pelkoa ja kontrollin häviämistä, kuten muutkin ihmiset ympäri maailmaa. Puhuin vanhempieni kanssa enemmän kuin koskaan ja vietin melkein koko aikani heidän kanssaan. Etsin valokuvia perheestäni menneisyydestä. Kävin siellä, missä edesmenneet isovanhempani olivat eläneet ja jatkoin kuvien ottamista. Sitten yritin yhdistää nykyisyyden ja menneisyyden. Se oli kuin olisin palannut sinne, minne sieluni oli jäänyt. Löysin muistoja täynnä rakkautta ja surua. Pelkoni helpottivat, ja oli hienoa löytää menneisyys, johon en koskaan ollut päässyt käsiksi. Tämän vuoden huhtikuussa isäni sanoi: ‘tämän vuoden kirsikkakukat eivät näytä ollenkaan kauniilta’. Tunsin levinneiden kirsikkakukkien kuoleman. Kirsikkakukkia on maalattu hävittäjiin, ja militaarilaulun sanat kuuluvat: ‘Koska olemme kukkia, olemme tuomittu putoamaan. Pudotkaamme suurenmoisesti maamme puolesta’. Isoisäni oli Tyynenmeren sodassa. Hän tuli takaisin ja sai tyttären, joka sai minut. Minusta se on ihme. On olemassa lukemattomia syitä, miksi en ole syntynyt täällä.” – Kai Yokoyama

 

TEKIJÄN BIOGRAFIA
Kai Yokoyama on Tokiossa, Japanissa asuva valokuvaaja. Aloitettuaan arkkitehtuurin opinnot Saitaman yliopistossa hän vaihtoi pääaineensa valokuvaukseksi ja valmistui Tokyo College of Photographysta. Hän on matkustanut ympäri maailmaa valokuvaten pakolaisia, vammaisia lapsia ja terrorismin uhreja. Viime vuosina asuttuaan ulkomailla hän on valokuvannut ulkomaalaisia, jotka asuvat Japanissa. Hänen töitään on julkaistu The Washington Postissa ja Italian Marie Clairessa. Yokoyaman työ palkittiin ja valittiin parhaiden listalle seuraavissa: KLPA (2019), PX3 (2019, 2020), IPA (2020), Athens Photo Festival (2020), ja hän voitti ensimmäisen palkinnon LensCulture/Journeys series -kategoriassa (2020). Vuonna 2020 hän otti osaa seuraaviin näyttelyihin: #ICPConcerned exhibition ICP:ssä, Home Museum exhibition LagosPhotossa, ja online exhibition PHmuseumissa. Hän sai myös Carolyn Drake’s Magnum Photos’in ja Yumi Goto(RPS)’sin vuoden mentorointiohjelman Tokiossa. Äskettäin hän sai Lucie Foundationin Uuden taiteilijan apurahan 2020. Hän on Native Agencyn ja Diversify Photon jäsen.

KAY

YOKOYAMA

Japan

 

The Day You Were Born, I Wasn’t Born Yet (Den Dag Du Föddes Fanns Jag Inte Än)
“Det här är vad jag nu måste göra med mitt liv. När pandemin började år 2020 var jag rädd och tappade kontrollen, precis som andra människor runt om i världen. Jag pratade med mina föräldrar mer än någonsin och delade nästan all min tid med dem. Jag sökte efter foton på min familj från svunna tider. Jag vandrade där mina avlidna farföräldrar hade bott och fortsatte att ta bilder. Sedan försökte jag sammankoppla nuet med det förflutna. Det var en rörelse i både tid och rum, som om jag gick tillbaka till den plats där min själ en gång hade varit. Det fanns minnen fulla av kärlek och sorg. Mina rädslor lättade och det var en underbar resa att upptäcka ett förflutet som jag aldrig hade haft tillgång till. I april i år sade min far: “Årets körsbärsblommor ser inte alls vackra ut”. Jag kunde inte låta bli att känna av döden i de utspridda körsbärsblommorna. Körsbärsblommor ritas på krigare, och militärsången lyder: “Eftersom vi är blommor är vi dömda att falla. Låt oss falla magnifikt för landet”. Min farfar gick med i Stillahavskriget. Han kom tillbaka och födde den dotter som födde mig. Jag tycker att det är ett mirakel. Det finns otaliga skäl till varför jag inte föddes här.” Kai Yokoyama

FOTOGRAFENS BIOGRAFI
Kai Yokoyama är fotograf och bosatt i Tokyo, Japan. Han började som arkitektstudent vid Saitama University, men bytte huvudämne till fotografi och avslutade sina studier vid Tokyo College of Photography. Han har rest runt i världen för att fotografera flyktingar, barn med funktionshinder och offer för terrorism. Efter att ha bott utomlands själv har han på senare år fotograferat utlänningar som bor i Japan. Hans verk har publicerats av Washington Post och Marie Claire Italien. Yokoyamas verk har tilldelats eller varit på kortlista vid KLPA (2019), PX3 (2019, 2020), IPA (2020), Athens Photo Festival (2020), och han vann första pris i kategorin LensCulture/Journeys series (2020). År 2020 deltog han i #ICPConcerned-utställningen på ICP, Home Museum-utställningen på LagosPhoto samt onlineutställningen på PHmuseum. Dessutom har han mottagit Carolyn Drakes mentorprogram i Magnum Photos och Yumi Gotos (RPS) ettåriga mentorprogram i Tokyo. Nyligen blev han nominerad till 2020 Emerging Artist Scholarship i Lucie Foundation. Han är medlem i Native Agency och Diversify Photo.