JASPER

KETTNER

Germany

The Relatives
Since the reunification, Germany has experienced more than 200 killings by right-wing/racist perpetrators. So far nobody made the effort to count the killings before 1990. In a growing movement the relatives of these victims – being hurt by the loss of their loved ones and often additionally feeling attacked by the German state – are working together to support each other. And are speaking out publicly, in spite of the continuing threat of being assaulted themselves for being in the public eye. Truly fearlessly they fight for recognition and acceptance within German society. The photo series The Relatives depicts these relatives, often for the very first time, in a location chosen by them for being important for the deceased or themselves. The series also focuses on the viewer’s pre-existing knowledge of this particular part of German history. It delays the flow of information: the names of the depicted and the deceased are given at first to let the viewer recognize them, or not, before the background information is revealed.

AUTHOR BIOGRAPHY
Jasper Kettner is a Berlin based photographer whose focus lies mainly on portraiture photography.

JASPER

KETTNER

Saksa

The Relatives
Saksojen yhdistymisen jälkeen maassa on tapahtunut yli 200 äärioikeistolaisen tai rasistin tekemää tappoa. Tähän mennessä kukaan ei kuitenkaan ole laskenut tappoja ennen vuotta 1990. Kasvavan liikkeen avulla näiden uhrien sukulaiset – oltuaan vammautuneita rakkaittensa menetyksestä ja usein tuntien olevansa Saksan valtion arvostelun kohteena – työskentelevät yhdessä tukeakseen toisiaan. He esiintyvät julkisesti huolimatta jatkuvasta uhasta joutua itsekin murhatuksi ollessaan julkisuuden valokeilassa. Pelottomasti he taistelevat huomiosta ja hyväksynnästä Saksan yhteiskunnassa. Valokuvasarja The Relatives kuvaa näitä sukulaisia usein ensimmäisen kerran heidän valitsemillaan paikoilla, jotka ovat olleet tärkeitä uhreille ja heille itselleen. Sarjassa kohdistetaan huomio myös katsojan olemassa olevaan tietoon tästä osasta Saksan historiaa. Se viivästyttää tiedonkulkua: kuvattujen ja kuolleiden nimet paljastetaan antaen katsojan mahdollisesti tunnistaa ne, ennen kuin taustatiedot paljastetaan.

TEKIJÄN BIOGRAFIA
Jasper Kettner on Berliinissä asuva valokuvaaja, joka keskittyy pääasiallisesti muotokuvavalokuvaukseen.

JASPER

KETTNER

Tyskland

The Relatives – Släktingarna
Efter Tysklands återförening har landet upplevt över 200 dödanden som uppförts av högerextremister. Ända hittils har ingen ansträngt sig för att beräkna hur många som blev dödade innan år 1990. I en växande rörelse av släktingar till dessa offer – som är sårade efter att ha förlorat kära och nära, och som ofta känner att ha även blivit attackerade av den tyska staten – jobbar nu tillsammans för att stödja varandra. De säger sin mening klart ut, trots att det finns ett fortgående hot om att själv bli attackerade för att ha talat offentligt. De kämpar verkligen tappert för att hitta en erkänd och aksepterad position i det tyska samhället. Fotoserien The Relatives skildrar dessa relationer – ofta för allra första gången – på ställen och orter som de presentera människorna själv valt och som varit meningsfulla för de döda och är det för dem själva. Serien riktar uppmärksamhet också på tittarens befintlig kunskap om denna särskilda tid i Tysklands historia. Informationsflödet presenteras med försening: namn på de fotograferade och de döda förevisas först för att tittaren skall kunna känna igen dem, eller inte, innan att bakgrundsinformation avslöjas.

FOTOGRAFENS BIOGRAFI
Jasper Kettner är en fotograf som bor i Berlin. Han koncentrerar sig huvudsakligen på porträtt.