CARLOTTA

GUERRA

Italy

Never Say Never
“My small, tiny world was about to get bigger and bigger. Vast and enigmatic like the sea. I was petrified. The ocean felt to me like a mysterious element of continuity but also of separation between the old and the new. The everyday stable and inescapable movement forward of the huge vessel encompassed distances that once seemed inconceivable to me. The journey became a discovery of possibility.” Carlotta Guerra
The photographic series Never Say Never is rooted in the personal history of panic attacks experienced by the photographer. It documents her emotional and existential journey while traveling across the Atlantic Ocean as a passenger on a container ship – from Belgium to the USA. The project is a reflection on her psychological challenges at that time and on the complex tension she experienced between fears and desires, freedom and dependence. It is an attempt to translate those feelings into images.

AUTHOR BIOGRAPHY
Carlotta Guerra is an Italian photographer who studied contemporary art and cinema at the University of Bologna. For more than a decade she worked as an assistant curator organizing art exhibitions and events for private galleries, institutions and non profit spaces. In 2013 Guerra moved to Amsterdam where she pursued her long-term interest in photography and graduated from FOTOfactory Amsterdam in 2018. Guerra was selected as “New Dutch Photography Talent of 2019” by New Photo/GUP Magazine, and included in FRESH EYES 2020, a publication showcasing the best emerging photographers in Europe. She participated in Rotterdam Photo Festival 2020 and in SIFESTOFF 2019, Ways of Worldmaking, Savignano, Italy. Guerra is currently based in Los Angeles, California and Bologna, Italy.

CARLOTTA

GUERRA

Italia

Never Say Never
“Pieni maailmani oli kasvamassa hyvää vauhtia. Laajaksi ja arvoitukselliseksi kuin meri ympärilläni. Olin kauhuissani. Meri tuntui minusta salaperäiseltä loputtomalta elementiltä, mutta samalla se erotti vanhaa uudesta. Jokapäiväinen valtavan koneen vakaa ja väistämätön kulku eteenpäin kattoi välimatkoja, jotka aikaisemmin tuntuivat minusta mahdottomilta. Matkasta tuli uusien mahdollisuuksien löytöretki.” Carlotta Guerra
Valokuvasarja Never Say Never perustuu valokuvaajan omaan henkilökohtaisesti kokemaan paniikkikohtauksien historiaan. Se dokumentoi hänen oman emotionaalisen ja eksistentiaalisen matkansa, kun hän ylitti Atlantin konttialuksella – Belgiasta Yhdysvaltoihin. Projekti heijastaa hänen tuonaikaisia psykologisia haasteitaan ja sitä monisäikeistä stressiä, jota hän koki pelkojen ja toiveiden, vapauden ja riippuvuuden keskellä. Se on yritys näyttää noita tunteita kuvina.

TEKIJÄN BIOGRAFIA
Carlotta Guerra on italialainen valokuvaaja, joka opiskeli nykytaidetta ja elokuvaa Bolognan yliopistossa. Yli kymmenen vuoden ajan hän työskenteli kuraattorin assistenttina järjestäen taidenäyttelyitä ja tapahtumia yksityisiin gallerioihin, laitoksiin ja voittoa tavoittelemattomiin tiloihin. Vuonna 2013 Guerra muutti Amsterdamiin, jossa hän jatkoi pitkäaikaista kiinnostustuksen aihettaan, valokuvausta, ja valmistui FOTOfactorystä Amsterdamista vuonna 2018. New Photo/GUP Magazine valitsi Guerran uudeksi hollantilaiseksi valokuvaajalahjakkuudeksi (New Dutch Photography Talent) vuonna 2019, ja hän pääsi julkaisuun nimeltä FRESH EYES 2020, joka esittelee parhaat nousevat valokuvaajat Euroopassa. Hän osallistui Rotterdamin Photo Festivaleille vuonna 2020 ja tapahtumaan nimeltä SIFESTOFF 2019, Ways of Worldmaking, Savignanossa, Italiassa. Guerra asuu tällä hetkellä Los Angelesissa, Kaliforniassa, ja Bolognassa, Italiassa.

CARLOTTA

GUERRA

Italien

Never Say Never – Säg aldrig aldrig
”Min pyttelilla värld höll på att bli större och större. Vid och gåtfull som havet. Jag var skräckslagen. Oceanen tycktes vara ett mystiskt element av kontinuitet men även en separation mellan det gamla och det nya. Den vardagliga stabiliteten och den ofrånkomliga rörelsen framåt av det väldiga fartyget som färdades långa vägar som en gång verkat ofattbara för mig. Resan blev till ett upptäckande av möjligheter.” Carlotta Guerra
Fotografiserien Never Say Never har sina rötter i den personliga berättelsen om panikattacker som fotografen upplevt. Serien dokumenterar hennes emotionella och eksistentiella resa under en sjöfärd på ett kontainerskepp från Belgien till Förenta staterna. Projektet är en reflektion om hennes psykologiska utmaningar under den tiden och den komplexa spänningen hon upplevde mellan rädslor och önskningar, frihet och beroende. Serien är ett försök att överföra dessa känslor till bilder.

UPPHOVSPERSONENS BIOGRAFI
Carlotta Guerra är en italiensk fotograf som har studerat nytidskonst och film på Bologna universitet. För mer än ett decennium arbetade hon som assisterande kurator för konstutställningar och evenemang i privata galerier, institutioner och ideella organisationer.
År 2013 flyttade Guerra till Amsterdam där hon uppföljde sitt långvariga intresse för fotografering och tog slutexamen på FOTOfactory Amsterdam år 2018. Guerra blev vald till
“New Dutch Photography Talent of 2019” (Ny holländsk fototalent) av New Photo/GUP Magazine. Hon kom också med i FRESH EYES 2020, en publikation som tar fram de bästa framgående fotograferna i Europa. Hon deltog i Rotterdam Photo Festival 2020 och SIFESTOFF 2019 och Ways of Worldmaking i Savignano Italien. För närvarande bor Guerra i Los Angeles, Kalifornien och i Bologna, Italien.